Komfort × konfort

Dvojica slov je veľmi často zamieňaná, pravopisne správna je však len podoba komfort. Zdôvodnením „m“ v základe slova je pôvod slova. Slovo nie je pôvodne slovenské, ale pochádza z anglického výrazu comfort.

Došlo k prispôsobeniu len počiatočného písmena, a to vplyvom výslovnosti, inak bol výraz v podstate zachovaný (preto je v základe „m“, nie „n“). Slovo už celkom prešlo do slovenského systému, dá sa normálne skloňovať.

„M“ píšeme aj v slovách príbuzných, napr.: komfortný, komfortnosť apod. Komfortom označujeme pohodlie, prepych, vybavenosť interiéru, ale aj bezpečie.

Príklady:

Nie každý z nás si môže dovoliť taký komfort.

Na dovolenke sme bývali v komfortne zariadenej izbe.

Je dobré občas vykročiť zo svojej komfortnej zóny.

Rate this post
Send this to a friend