Kompatibilný × kompaktibilný

Z tejto dvojice je za pravopisne správny považovaný len variant kompatibilný.

Kompatibilný je prídavné meno odvodené od podstatného mena kompatibilita, ktoré pomenúva schopnosť zlučovať (napríklad zlučiteľnosť krvi darcu a príjemcu, zlučiteľnosť tkanív, zlučiteľnosť dvoch genotypov pri oplodnení).

V súvislosti s tým prídavné meno označuje tiež vzájomnú zlučiteľnosť a znášanlivosť, jednoducho povedané, že sa dve veci k sebe hodia. Pozor ale na zámenu s podobným slovom, tj. prídavné meno kompaktný (určite nie kompaktibilný!!!), ktoré používame, pokiaľ chceme vyjadriť, že je niečo celistvé, súdržné, pevné alebo hutné.

Príklady:

Môj počítač nie je kompatibilný s týmto zariadením.
Pri darcovstve orgánov je nutné, aby bola krv darcu a príjemcu kompatibilná.

Rate this post
Send this to a friend