Krédo × crédo

Toto podstatné meno môžeme podľa zásad pravopisu napísať len takto: krédo s počiatočným „k“. Aj keď výraz nie je pôvodne slovenský a poznáme varianty z cudzích jazykov, v ktorých sa píše na počiatku slova „c“: anglicky credo, nemecky das credo apod.

Toto podstatné meno ale prešlo do slovenského jazykového systému a celkom sa doňho začlenilo (skloňujeme podľa slovenských vzorov na skloňovanie podstatných mien).

Preto ho teraz píšeme slovenským spôsobom, a to s „k“ na začiatku s dlhým „é“, iná podoba by nebola pre náš jazyk typická. Krédo je označenie pre nejaké presvedčenie, motto alebo súhrn názorov.

Príklady:

Aké je tvoje životné krédo?

Mojim krédom je chovať sa vždy spravodlivo.

Krédom našej školy je „Láska k Bohu, rešpekt k ostatným“.

Rate this post
Send this to a friend