Ku mne × pri mňa

Použili by ste „sadni si pri mňa“ alebo „sadni si ku mne“? Položíme niečo pri posteľ alebo k posteli?

Správne je v tomto význame predložka k, ku. V mnohých regiónoch Slovenska sa však nesprávne zaužívala práve druhá verzia, ktorá je nespisovná. Zapamätajte si, že keď niečo niekam položíme, niekoho voláme, skrátka, keď niečo niekam umiestňujeme, používame predložku k, ku a 3. pád – dativ.

Predložka pri a 4. pád, akuzatív, prináležia iným významovým konštrukciam, a preto vám ich vo vyššie zmieňovanom kontexte neodporúčame používať. Pre lepšiu zrozumiteľnosť uvádzame príklady správnych i nesprávnych viet.

Nesprávne:

Posunula stôl bližšie pri stenu, aby mohli hostia ľahšie prechádzať cez miestnosť.

Postav sa pri svojho najlepšieho kamaráta.

Budem ti držať miesto, sadni si pri mňa.

Správne:

Posunula stôl bližšie k stene, aby mohli ľudia ľahšie prechádzať cez miestnosť.

Postav sa k svojmu najlepšiemu kamarátovi.

Budem ti držať miesto, sadni si ku mne.

Rate this post
Send this to a friend