Kukátko × priezor

Keď niekto zaklope na dvere, pozrieme sa, kto to je, cez priezor.

Medzi mnohými Slovákmi sa zaužívalo slovo kukátko, odvodené od hovorového kukať sa – z nemeckého gucken. Používate tiež toto slovíčko? Predpokladáme, že áno, patrí k tým chybám, ktoré sú u nás naozaj rozšírené, a málokto vie, že výraz kukátko v spisovnej slovenčine nemá miesto.

Vy teraz už áno, a tak môžete začať s používaním spisovného „priezor“.

Príklady:

Predtým, než otvoríš, pozri sa cez priezor, kto stojí za dverami.

Na veľkých dubových dverách chýbal priezor.

Rate this post
Send this to a friend