Labyrint × labirint

Z nami ponúkanej dvojice je pravopisne správny len jeden tvar, a to labyrint s „y“. Pravopis ale nemôžeme vysvetľovať tým, že podstatné meno labyrint patrí medzi vybrané slová po písmene „b“, ako sme často zvyknutí.

V tomto prípade ide o slovo cudzieho pôvodu a tak nie je možné naň uplatňovať bežné pravidlá. Pri písaní tohto podstatného mena vychádzame z jeho pôvodného tvaru, ktorý sa do nášho jazykového systému dostal cez latinský výraz labyrinthus či grécky výraz labýrinthos.

V základe oboch týchto výrazov vidíme tiež „y“, a preto je nutné podobu rešpektovať aj po začlenení slova do nášho pravopisu. Slovo labyrint označuje bludisko, pôvodne šlo o konkrétny názov sídla kráľa Minoa na Kréte (báj i Minotaurovi).

Príklady:

V tom labyrinte všemožných ulíc som si pripadal úplne.
Sochár Daidalos vybudoval spletitý labyrint, aby doň mohol byť schovaný Minotaurus.

Rate this post
Send this to a friend