Lojalita × loajalita

Lojalita patrí k vysoko oceňovaným vlastnostiam človeka, či už v sfére pracovnej, alebo osobnej.

Keď je niekto lojálny, vieme, že sa na neho môžeme spoľahnúť za každých okolností a nezradí nás ani „neprebehne“ len tak ľahko k iným pri prvých problémoch. Takýto človek „neprevracia kabáty“, ako sa zvykne nadnesene hovoriť – je skôr opakom a stojí pri nás a za tým, čomu verí. Lojalita je cennou črtou charakteru.

Slovo vídame napísané často nesprávne ako loajalita. Tento výraz by sme však v slovenskom slovníku hľadali márne. Správnym tvarom je lojalita či lojálnosť a odvodené prídavné meno lojálny.

Slovo pochádza z francúzštiny, kde pôvodne označovalo pravdepodobne rešpekt zákona. Dnes lojalitu vnímame v zmysle vernosti a oddanosti štátu, vláde, ale i firme či priateľstvu.

Príklady:

Potrebujeme spoľahlivých a lojálnych zamestnancov.

Lojálnosť jeho stúpencov hraničila s posadnutosťou.

Rate this post
Send this to a friend