Lomka × lomítko

Vedeli ste, že správne sa tomuto interpunkčnému znamienku povie „lomka“? Že nie? Nuž, je to tak.

Nájdeme ju:

  • v odborných textoch medzi variantnými, prípadne protikladnými výrazmi (predložky s/so)
  • v označení adresy (Palárikova 6/12)
  • v označení školského roku (2014/2015)
  • pri vyjadrení podielového či pomerového vzťahu dvoch veličín (1/3 – jedna tretina, 200 m/s – dvesto metrov za sekundu)
  • v matematických príkladoch – tu však už nejde o interpunkčné znamienko, ale o tzv. matematický operátor, konkrétne na zápis delenia.

Niekedy sa s ňou môžeme stretnúť aj vo funkcii zátvoriek. Nespisovne zaužívané „lomítko“ je prebraté z češtiny, u nás je však toto slovo ženského rodu a k slovotvornému základu „lom“ pridávame príponu -ka.

Príklad:

Kde je na tejto klávesnici lomka?

Číslami za lomkou vydelíme čísla pred ňou a tak nám vznikne výsledok.

Rate this post
Send this to a friend