Lyon × Lion

Ó, sladké Francúzsko. Presne doň by sme sa museli vydať, pokiaľ by sme hľadali toto mesto. To je dokonca po Paríži druhé najväčšie v celej krajine výborných syrov a vína. Ide o vskutku krásne historické centrum, ktoré leží na sútoku Rhôny a Saôny.

Musíme si dať pozor, aby sme nezamenili názov mesta s francúzskym (aj anglickým) slovíčkom lev. To sa totiž píše s „i“, ale pre naše potreby musíme použiť „y“. Pamätajme si teda, že sa správne píše Lyon. Tento názov skloňujeme podľa mužského neživotného vzoru hrad.

Príklady:

Navštívte Lyon, je to krásne mesto v stredovýchodnom Francúzsku.

Lyonskí obyvatelia žijú v deviatich mestských obvodoch.

Rate this post
Send this to a friend