Lyže × líže

V tomto prípade je možné napísať lyže aj líže, každý tvar má ale celkom iný význam.

Slovo lyže je podstatné meno patriace medzi tie, v ktorých po L vždy píšeme „y“. Označuje športové náradie určené na pohyb na snehu, prípadne na vode (vodné lyže, zjazdové lyže).

S „y“ sa píšu aj slová príbuzné s rovnakým významom – lyžiar, lyžiarsky, lyžovať apod.

Líže je konkrétny tvar slovesa (3. osoba j.č., prítomný čas – on/ona/ono líže) od infinitívu lízať, teda olizovať, otierať niečo jazykom (lízať zmrzlinu, lízanku).

Príklady:

Pod stromčekom som tento rok našiel nové zjazdové lyže, pretože ma čaká lyžiarsky výcvik.

Videl som brata, ako na lavičke líže zmrzlinu.

Rate this post
Send this to a friend