Madeira × Madejra

Slovenským pravopisom je rešpektovaná len podoba Madeira. Ide o ostrov v Atlantickom oceáne, ktorý leží na západ od marockého pobrežia.

Aj napriek tomu, že je pre nás dvojhláska „ei“ netradičná a máme tendenciu ju nahradiť vkladným „j“, v tomto prípade tak učiniť nejde. Je nutné dodržať pôvodný pravopis mena tak, aby nebol narušený nijako výrazne ani význam, ani podoba slova.

Originálny portugalský názov tiež znie „IIha da Madeira“. Rovnaké pravidlo pre písanie platí v príbuzných slovách, napr. madeirský. Vyskytnúť sa môže aj „madeira“ s malým počiatočným písmenom, tak označujeme druh dezertného vína, ktorý pochádza práve z Madeiry. Druhým preneseným významom je potom druh vyšívania či tkaniny.

Vkladné „j“ je v názve Madeira žiaduce len v súvislosti s výslovnosťou, vyslovujeme totiž [madejra].

Príklady:

Madeira sa preslávila výrobou kvalitného vína.

Nechal som si našiť na košeľu bielu madeiru.

Otvorili sme sedmičku dvadsaťročnej madeiry.

Rate this post
Send this to a friend