Mail × mejl

So slovami mail a e-mail sa stretávame naozaj často, keďže neodmysliteľne patria k dnešnému životu, a to predovšetkým v pracovnom.

E-mail či mail majú hneď niekoľko významov:

  • je to elektronický systém posielania písaných správ
  • správa takto poslaná alebo prijímaná
  • poštová schránka v elektronickom zariadení
  • samotná elektronická (mailová) adresa.

To všetko si predstavíme pod jedným slovom e-mail, mail. Obidve možnosti sú v tomto prípade správne.

1/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend