Malawi × Malavy

Táto republika leží v juhovýchodnej časti Afriky pri rovnomennom jazere. Celú pätinu tohto štátu pokrývajú vodné plochy. Nie je síce príliš známy, ale obyvateľov v ňom žije viac než 18 miliónov, čo je takmer štyrikrát toľko, čo na Slovensku.

Svoju nezávislosť na Veľkej Británii vyhlásil v roku 1964 a odvtedy platí súčasný názov.

Ten je pre Slovákov pomerne neobvyklý, lebo sa v ňom nachádza v slovenčine nie príliš často používané „w“. To zapríčiňuje aj to, že na konci slova je „i“, pretože „y“ sa po ňom v slovenčine takmer nevyskytuje. To je dobrá pomôcka na zapamätanie jediného správneho variantu, ktorý teda znie Malawi.

Ide o podstatné meno stredného rodu a samotný výraz je nesklonný a nemá množné číslo. Vo všetkých pádoch má teda rovnaký tvar. Obyvatelia sú Malawijčania.

Príklady:

Menou v Malawi je malawijská kwacha.

Malawi je jedným z najchudobnejších štátov sveta.

Vyše 70% vývozu z Malawi tvorí tabak.

Rate this post
Send this to a friend