Málokto × málo kto

Výraz málokto píšeme ako jedno slovo. „Málo“ je prvá časť mnohých zložených zámenných výrazov, druhá časť môže byť ľubovoľne obmieňaná podľa toho, čo chceme pomenovať. Môžeme tak vytvoriť slová ako napr. máločo, máloktorý, málokde, málokedy.

Vo všetkých prípadoch píšeme dohromady ako jedno slovo – ide o zloženiny. „Málo“ tu má úplne tradičný význam; vyjadruje nepatrné množstvo alebo mizivý počet. Druhú časť zloženého výrazu môžeme úplne normálne skloňovať (máločomu, málokomu, málokým), prvá časť sa nemení.

Príklady:

 Vlastný bazén má doma málokto.

Málokomu sa tá tvoja historka zdala pravdepodobná.

Málokto by čakal takýto vývoj udalostí.

málokým sa viem tak dobre porozprávať ako práve s tebou.

Rate this post
Send this to a friend