Medaila × medajla

Toto slovo sa používa u nás od 19. storočia a označuje minci podobný symbol, ktorý sa razí ako pamiatka či vyznamenanie.Pochádza z francúzskeho médaille, čo je prevzaté z talianskeho medaglia. Výraz pôvodne označoval mincu s hodnotou pol denára a súčasný význam nadobudol v 15. storočí vďaka vzniku nového druhu umenia – medailistiky.

Do nášho jazyka slovo prešlo ako medaila. Podobné písanie platí i pre príbuzné slovo medailón – prívesok na krk, pôvodne s portrétom. Medailónom tiež nazývame umelecký útvar venovaný nejakej osobnosti – napr. televízny medailón.

V každom prípade sa v slovách medaila i medailón píše i.

Príklady:

Z olympiády priniesli dve strieborné a jednu zlatú medailu.
Pri príležitosti skladateľových 70-tych narodenín televízia odvysielala medailón, ktorý zhrnul jeho celoživotné dielo.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend