Mojim × mojím

Dĺžeň v tomto slove býva častým kameňom úrazu. Týka sa to samozrejme aj zámena tvoj a dvojice tvojim x tvojím. Tiež sa vám stáva, že váhate, či použiť krátke alebo dlhé i?

A že nakoniec sa rozhodnete presne opačne, než je gramaticky správne? Poradíme vám, ako raz a navždy vyriešiť tento problém. O dilemu ide totiž len zdanlivo. Stačí si uvedomiť, o aký pád ide. Dlhé í píšeme len v prípade jednotného čísla v 7.páde – inštrumentáli, teda vtedy, keď sa pýtame s kým? s čím?- s mojím otcom, s tvojím domom.

V 3. páde – datíve množného čísla, keď otázka znie komu? čomu? naopak píšeme krátke i: mojim rodičom, tvojim hračkám.

Príklady:

S mojím psom chodím na prechádzku každý deň.

Povedal som to len mojim dobrým kamarátom.

Tvojim rodičom sa to nebude páčiť.

S tvojím priemerom známok môžeš byť naozaj spokojná.

5/5 - (3 hlasů)
Send this to a friend