Môžeme × môžme

Modálne sloveso môcť vyjadruje mať schopnosť, vedieť, či smieť. Časuje sa pravidelne:
1. môžem
2. môžeš
3. môže

Prečo sa potom v prvej osobe množného čísla tak často mýlime a hovoríme a píšeme „môžme“?

Vynechaním „e“ dochádza k použitiu nesprávnej koncovky. Samohlásku vypustíme vtedy, keď chceme v spomínanej prvej osobe množného čísla použiť rozkazovací spôsob: urobme, plačme, varme… V oznamovacom spôsobe je pred „m“ vždy samohláska: urobíme, plačeme, varíme.

Sloveso môcť ako modálne navyše rozkazovací spôsob nemá.

Preto jediný správny tvar je môžeme a odporúčame vám myslieť nato ako v písomnej, tak i hovorenej forme. To isté platí aj pre druhú osobu množného čísla: môžete.

Príklady:

Je pekne, môžeme sa ísť prejsť do parku.
Môžeme preložiť stretnutie na budúci týždeň.
Môžete nám pomôcť, prosím?

4.3/5 - (10 hlasů)
Send this to a friend