Na dosah × nadosah

V tomto prípade nás láka písať výrazy dohromady ako jedno slovo, pretože poznáme spojenia predložky s iného slovného druhu, ktoré sa dohromady píšu, napr.: pritom, nakoniec, naisto apod.

Tu však toto neplatí a výraz píšeme len zvlášť ako samostatnú predložku „na“ a podstatné meno „dosah“ – na dosah, aj napriek tomu, že sa slová veľmi často vyskytujú práve v tomto spojení (nie je to ale pravidlom). Podstatné meno dosah používame na označenie miesta, kam je možné dosiahnuť rukami alebo niečím iným, prípadne dôležitosť alebo význam niečoho (napr. rozhodnutia).

Príklady:

Víťazstvo mal na dosah ruky, ale nakoniec skončil druhý.
Rozhodnutie vlády malo veľký dosah aj na životy obyčajných ľudí.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend