Narozdiel × na rozdiel

Chyba v rozlišovaní narozdiel/na rozdiel patrí k pomerne bežným. To však nikoho z nás neospravedlňuje a mali by sme si čím skôr osvojiť správne písanie tohto výrazu. Ako je to správne? Spolu (narozdiel) alebo oddelene (na rozdiel)? Alebo záleží od konkrétnej vety a od kontextu?

Nebudeme vás už napínať. Správna je jedine možnosť na rozdiel. Slovo „narozdiel“ v slovenčine neexistuje, a nepoužívame ho teda v žiadnej súvislosti.

Spojenie „na rozdiel“ použijeme vo chvíli, keď chceme poukázať na určitý protiklad alebo odlišnosť. Často príde do reči pri porovnávaní dvoch ľudí, vecí, javov či situácií. Nech už tento výraz použijete v akejkoľvek súvislosti, uistite sa, že vám v jeho písanej forme nechýba medzera.

Príklady:

Na rozdiel od teba už mám domácu úlohu dávno hotovú.

Briti nechcú na rozdiel od Európanov pracovať v zahraničí.

3.6/5 - (7 hlasů)
Send this to a friend