Navečer × na večer

Dvojica častých chýb navečer a na večer patrí k tým, v ktorých mnohým nie je jasné, či slová oddeliť alebo písať spolu. Poďme si teda vysvetliť, tieto varianty rozlíšiť a podľa čoho zvoliť ten správny.

Oddelene výraz píšeme, pokiaľ ide o predložku a podstatné meno v akuzatíve: na večer, a to vo vetách, kde by miesto slova „večer“ mohlo nasledovať aj iné slovo:
Počkáme si na večer.

Prípadne: Počkáme si na noc. Počkáme si na teba.

Naopak, pokiaľ chceme vyjadriť časť dňa, píšeme navečer. Vo význame príslovky určujúcej čas teda píšeme slovo spolu. 

Pomôcť si môžeme o niečo zrejmejšími a používanejšími dvojicami poobede / po obede, doobeda / do obeda, pri ktorých platí rovnaký princíp.

Príklady:

Stretnime sa v pondelok navečer.

Už sa teším na večer!

4/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend