Nevadí × neprekáža

Poznáte hru Vadí-nevadí? A viete si predstaviť, že by ste ju mali nazývať Prekáža-neprekáža? Asi ťažko, však? A pritom by ste možno mali.

Sloveso vadiť síce nie je Krátkym slovníkom slovenského jazyka (dostupné aj na slovniky.juls.savba.sk) považované za nespisovné, ale za menej vhodné, a odporúča sa nahradiť slovesom „prekážať“. Jasné, poviete si, slovo prekážať sme zvyknutí používať, ale viac v zmysle „stáť v ceste“, „prekážať vo výhľade“.

Ale prísť o výraz „Nevadí!“ nie je len tak. Práve toto slovíčko často používame v bežnej konverzácii v zmysle: Žiadny problém. Čo už.

Ak chcete hovoriť naozaj čisto, považujte používanie výrazu „nevadí“ za zlozvyk, ktorého sa treba postupne zbaviť a nahradiť ho spisovným „to neprekáža“, prípadne inou vetnou konštrukciou.

Príklad:

Neprekáža mi, že je tak teplo. Prekáža mi to sucho!

Nemalo by to prekážať.

Rate this post
Send this to a friend