Nijaký × niaký

Slovo nijaký znamená „žiadny“ a patrí medzi odvodeniny od slova aký, čo sa však pôvodne písalo „jaký“. Napríklad v češtine, s ktorou máme spoločné jazykové korene, sa doteraz slovo používa v tejto forme (jak, jaký, jako…) Dnešný slovenský výraz nijaký (nijaká, nijaké, nijakí, nijako) sa zachoval s týmto starším koreňom slova. To isté platí pre zámeno nejaký = „akýsi“.

Ďalšími slovami, v ktorých sa uplatňuje starší základ „jaký“, sú hocijaký, voľajaký, dajaký. Najčastejšie sa však môžeme stretnúť s chybou práve u výrazov s predponou ni-, ne-.

Akékoľvek skomolené slová typu „niaký, neaký“ sú teda určite nesprávne. Pozrite sa na správne použitie v príkladoch:

Neboli tam okrem nás nijaké deti.
Neviem si nijako predstaviť organizáciu takého projektu.
Nejaká pani sa prišla opýtať na cestu.

5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend