Nylón × nylon × nilon

Správne sa toto označenie pre prvé umelé polyamidové textilné vlákno používané na výrobu pletenín, pančúch, kobercov apod. píše s tvrdým „y“nylon či nylón. Obidva tieto varianty sú správne. S dlhým či krátkym „o, ale vždy s ypsilonom.

K pôvodnému pomenovaniu vynálezu nylon nájdeme v literatúre rôzne verzie. Tou najčastejšou je, že ide o skrátenie anglického výrazu New York London. Toto skrátenie nám môže slúžiť aj ako mnemotechnická pomôcka, ako správne slovo napísať.

Problém môže nastať, keď si toto slovo pomýlime s podobnou látkou – so silónom, kde sa zase píše mäkké „i“. Nylon/nylón s mäkkým „i“ ale nikdy nepíšeme.

Príklady:

Mama si včera kúpila dvoje nylonové pančucháče.

Nylonky boli symbolom luxusu v 50. rokoch minulého storočia.

Nylón je asi najznámejšie umelé vlákno zo skupiny polyamidov.

Rate this post
Send this to a friend