Odporúčame × doporučujeme

Odporučiť alebo doporučiť? Len jedno z nich je v slovenčine správne.

Je to tvar odporučiť (dokonavý tvar) alebo odporúčať (nedokonavý tvar). Naopak, slovo doporučiť/doporučovať si zvykneme nesprávne požičiavať z českého jazyka.

Synonymami tohto slova sú navrhnúť či poradiť. Ak teda máme napríklad obľúbenú nejakú knihu, radi ju odporučíme kamarátovi. Alebo ak sme boli na nejakej skvelej dovolenke, túto destináciu potom odporúčame všetkým známym. Teda ak sme prajní a chceme, aby aj iní mali také pekné zážitky ako my.

Ďalšou možnosťou je pridanie zvratného zámena sa – odporúčať sa. Tento výraz má celkom odlišný význam – znamená to rozlúčiť sa, odobrať sa. Používa sa aj tvar porúčať sa.

Pamätajte, že keď chcete dať niekomu dobrú radu, vždy ide o odporúčanie, nie doporučenie!

Príklady:

Odporúčame dostaviť sa na miesto odchodu autobusu o 15 minút skôr.
Neodporúča sa v noci vychádzať von, a už vôbec nie bez sprievodu.

5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend