Online × onlajn

Ide o anglické slovo používané v slovenskom jazyku, písanie zostáva rovnaké ako v angličtine a nie je možné foneticky slovo prepisovať (zaznamenať výslovnosť).

Bežne používané sú varianty on-line aj online, ani jedno nie je chybné. V jednom celistvom texte ale vždy používajte len jeden variant.

V slovenskom jazyku je častejší variant bez spojovníka. Podobne je to aj u slovíčok offline a off-line. U nich sa tiež netoleruje fonetický prepis, ale len základný tvar, ktorý tiež vychádza z angličtiny.

Príklady:

Začínam sa pripravovať na vstup do našej firmy do on-line sveta plného hladných žralokov.

Online som pripojený zatiaľ 5 minút a už mám 10 správ.

Rate this post
Send this to a friend