Oxymoron × oxymorón × oxymóron

Na prvý pohľad je evidentné, že nasledujúci výraz, ktorý vám tu ponúkame, nie je pôvodne slovenský. Áno, ide o slovo cudzieho pôvodu.

Výraz pochádza pôvodne z gréckeho „oxumōron“, už tu vidíme naznačenú dĺžku nad samohláskou „o“. Dlhá samohláska zostala aj v spisovnom slovenskom variante, píšeme jedine oxymoron. Pozor – nie je to oxymorón ani oxymóron, ako sa niektorí chybne domnievajú.

Výraz je pôvodne zložený z dvoch slov, a to: gréckeho „oxys“ (vo význame ostrý) a tiež gréckeho „moros“ (vo význame tupý). Tento pôvod slova hrá rolu aj pri súčasnom význame, pretože ide o protiklady alebo tiež skutočnosti, ktoré sú významovo postavené proti sebe

Oxymoron (slovenské synonymum je protirečenie) je termín z literárnej teórie, ktorý označuje básnickú figúru spájajúcu významovo protikladné slová (napr. živá mŕtvola, svitanie na západe apod.). Oxymoron sa skloňuje podľa vzoru dub.

Príklady:

Študenti mali za úlohu nájsť v básni oxymoron.

Spojenie „ohlušujúce ticho“ môže byť označené ako oxymoron.

Rate this post
Send this to a friend