Palestína × Palestýna

Palestína je oblasť medzi Stredozemným morom a riekou Jordán. Ide o historické územie na Blízkom východe.

Český transkript s mäkkým „i“ pochádza z latinského označenia Palaestina. V hebrejčine je názov krajiny Erec Jisra’el, teda Zem izraelská (toto označenie je pôvodne z Biblie).

Príklady:

Do hraničných oblastí dnešnej Palestíny sa veľmi neodporúča bez sprievodcu cestovať.

Palestína sa celosvetovo zviditeľnila predovšetkým tzv. šesťdennou vojnou.

Rate this post
Send this to a friend