Paraguaj × Paraguai × Paraguay

Paraguaj (Paraguajská republika, República del Paraguay) je štát v Južnej Amerike. Touto vnútroštátnou krajinou preteká rieka Paraguaj (Rio Paraguai).

A ako sa vlastne správne píše názov tejto netradičnej krajiny? Názov Paraguaj je zloženinou niekoľkých pôvodných slov:

  • para (pestrý),
  • gua (rieka),
  • guey (zem).

Voľne by sa dal názov preložiť ako pestrozemie alebo pestroriečie.

Alternatívnym výkladom vzniku názvu je:

  • pará (oceán),
  • gua (k/od),
  • y (voda).

Pohromade tieto slová znamenajú spojenie „voda, ktorá ide až k oceánu“. Označuje priestor, ktorý je na brehoch rieky, ktorá sa vlieva až do oceánu. Pri prevzatí slova do slovenčiny sa zápis upravil do fonetickej formy: Paraguaj. Obyvatelia sú Paraguajčania alebo Paraguajci.

Príklady:

Paraguajská republika je cieľom mnohých expatov a výletníkov.

Rieka Paraguaj je pravým prítokom rieky Paraná, druhej najväčšej rieky Južnej Ameriky.

Rate this post
Send this to a friend