Paranoja × paranoia

Paranoja je chronická duševná porucha, ktorá sa vyznačuje bludnými predstavami a nadmernou podozrievavosťou.

Správne je len prvý variant – paranoja. Nenechajte sa zmiasť prídavným menom, ktoré píšeme paranoický či paranoidný – do podstatného mena paranoja pridávame hiátovú spoluhlásku j, a to nielen v zvukovej, ale aj písanej podobe.

Podstatné meno paranoja je ženského rodu, skloňujeme ho podľa vzoru ulica.

Príklady:

Už po osemnástich hodinách bez spánku vraj rastú naše sklony k paranoji.

Nie je to žiadna paranoja, ako sa množstvo z vás bude domnievať.

Keď však dlhšiu dobu pracujete sami, vznikne akási podivná forma paranoje.

V poslednej dobe sa táto paranoja rozšírila aj na sociálne siete.

Rate this post
Send this to a friend