Párty × party

Podstatné meno párty je pre mnohých z nás nezrozumiteľné, znamená užšiu spoločnosť pozvanú za účelom zábavy. Toto slovo žije v našom jazyku pomerne krátky čas, kedysé by sme povedali skôr večierok alebo oslava. Patrí do hovorovej slovenčiny.

Pravidlá slovenského pravopisu uznávajú dlhý variant a výslovnosť je tiež dlhá: párty.

Často sa ale používa ej podoba krátka, napríklad garden party. Ide o slovo, ktoré je nesklonné, to znamená, že bude vo všetkých pádoch a číslach jeho tvar vždy rovnaký. Výraz párty sme prevzali z angličtiny, tam znamená toto slovo tiež večierok, ale aj politickú stranu.

Príklady:

Účastníci párty nakoniec podľa pokynov polície neprávom obsadené pozemky uvoľnili.

Záhradná párty je jednou z najobľúbenejších činností letných večerov.

Rate this post
Send this to a friend