Petang × pétanque × petank

Je to moderná spoločenská hra, ktorá má korene vo Francúzsku. Slovo si zachovalo svoj pôvodný pravopis pétanque a zároveň pripúšťa aj poslovenčenú verziu petang. Môžete si teda vybrať.

Je dôležité si zapamätať, že slovo pétanque/petang píšeme vždy s písmenom q alebo g, hoci nás môže výslovnosť [petank] trochu zmiasť, pretože počujeme k. Pozor si dajte aj nato, že keď sa držíme pôvodného francúzskeho zápisu pétanque, slovo musíme písať s dlhým é, ale v prípade poslovenčeného variantu petang s krátkym e.

Podstatné meno pétanque/petang je mužského rodu neživotného a skloňujeme ho podľa vzoru dub.

Príklady:

Štvrtý ročník turnaja v pétanque sa bude konať túto sobotu.

Je možné si zahrať aj stolný tenis či petang.

Rate this post
Send this to a friend