Pitoreskný × piktoreskný

Zaujíma vás, ktorý tvar slova je pravopisne správne? Je to pitoreskný, nebo piktoreskný? Poďme sa spoločne pozrieť na obidva varianty a ich využitie v praxi.

Pitoreskný

Toto je jediná a správna podoba, pre ktorú sa môžete rozhodnúť. V tomto tvare funguje slovo ako prídavné meno.

Slovíčko pitoreskný môžeme nahradiť slovom pestrofarebný, malebný či pôvabný, ale v niektorých prípadoch aj bizarný.

Príklady:

To je tak pitoreskný výhľad, až to vyzerá ako obraz.

Ten domček bol ale pitoreskný, však?

Nechápem ho… Má také pitoreskné nápady.

Pitoreskná dedina vyzerala na obraze naozaj krásne.

Výraz pitoreskný je veľmi knižný, takže pokiaľ sa chcete vyjadrovať bežnejším jazykom, používajte synonymá k slovu pitoreskný – malebný, pôvabný, alebo tiež divný a bizarný pre hanlivé označenia.

Piktoreskný

Keďže sme si vysvetlili, že pravopisne správne je len jeden variant, a to prvý. Slovo piktoreskný nemusíme rozoberať, pretože nemá žiadny význam. Je to len skomolenina slova pitoreskný.

Rate this post
Send this to a friend