Pižmo × pyžmo

Ak budeme chcieť písať pravopisne správne, musíme v tomto prípade napísať pižmo s „i“. Pri zdôvodnení nám môžu pomôcť hneď dve skutočnosti. Slovo pižmo nepatrí medzi slová vybrané ani príbuzné, nie je teda dôvod písať „y“.

Toto podstatné meno navyše nie je pôvodne slovenské, je cudzieho pôvodu; tieto slová sa, ako iste viete, väčšinou neriadia slovenskými pravidlami. Slovo pižmo sa do nášho jazyka dostalo cez cudzí tvar bisamo (vôňa, voňavá rastlina). Aj v tomto základe vidíme „i“, ktoré musíme pri písaní rešpektovať. Týmto cudzím tvarom sa nám objasňuje aj význam tohto slova.

Podstatné meno pižmo označuje výlučok zo žliaz niektorých živočíchov s charakteristickým pachom. Kedysi sa z toto pižma vyrábala voňavka (preto pôvodný tvar označoval vôňu).

Príklady:

Zvieratá často produkujú pižmo, aby označili svoje územie.
Ondatra pižmová sa zaraďuje medzi hlodavce.

Rate this post
Send this to a friend