Plomba × blomba

Väčšina z vás si určite pod týmto slovom predstaví zubára a problém so zubom.

Plomba ale nie je len výplň zuba. Toto slovo je homonymom pre viac významov – to znamená, že pod jedným výrazom si môžeme predstaviť viac vzájomne nesúvisiacich predmetov. Okrem zubnej výplne je plomba kovová pečať zaručujúca pôvodnosť obsahu, v právnickom žargóne zase označuje poznámku v pozemkových knihách.

Nech už použijeme toto slovo v ktoromkoľvek význame, vždy hovoríme o plombe, nie o blombe, ako sa niektorí nazdávajú. Menšie deti azda mýli podobnosť so slovom bomba, ale s tou to vážne nemá nič spoločné. Chyby, ktoré si osvojíme v detstve vo výslovnosti určitých slov, si často prenášame aj do staršieho veku a potom ich aj nesprávne píšeme. Raz a navždy si zapamätajme, že toto slovíčko sa píše i vyslovuje plomba.

Príklad:

Dnes popoludní potrebujem ísť k zubárovi na plombovanie zubu.

O svoj chrup sa dôsledne starala a vo svojich dvadsiatich rokoch nemala ešte ani jednu plombu.

Rate this post
Send this to a friend