Plytký × plitký

Nasledujúce nami zmienené prídavné meno je opakom od slova hlboký. Plytké môže byť jazero, koryto, voda, ale aj tanier, miska…
Okrem doslovného významu sa výraz často používa aj v prenesenom zmysle, a to v skôr negatívnej súvislosti.Výraz označuje aj niečo povrchné, bezvýznamné (zábava, divadelná hra apod.). Toto prídavné meno je súčasťou vybraných slov po L, je teda nutné v slove napísať „y“ – môžeme písať jedine plytký. Rovnako píšeme aj slová príbuzné, napr. plytko alebo plytkosť.

Príklady:

Táto zábava sa mi zdá neskutočne plytká, poďme robiť niečo poriadne.
Daj si radšej na plytký tanier než na hlboký.

Rate this post
Send this to a friend