Pobrežie slonoviny × Pobrežie Slonoviny

Aby sme si prehliadli tento štát, ktorý je známy napríklad výchovou výborných futbalistov, museli by sme zamieriť na západ Afriky.

Ohľadom názvu sa vedú veľké spory. Podľa miestneho zákona nesmie byť názov prekladaný z francúzštiny a musí sa používať Côte d’Ivoire. Tento zákon však platí len v krajine samotnej a celosvetovo sa to líši. Na Slovensku prevažuje skôr preložený názov.

Ohľadom správneho pravopisu slovenského variantu je to pomerne zložité. Problém totiž robia veľké písmená. Pre niekoho možno trochu prekvapivo budú obidve veľké.

Správna verzia slovenského prekladu teda je Pobrežie Slonoviny. Skloňovanie je podľa prvého podstatného mena, ktoré je rodu stredného. Vzor je teda vysvedčenie. Druhé slovo je nezhodný prívlastok, a teda je v každom páde rovnaké. To však nebýva veľkým problémom.

Príklady:

Úradným jazykom Pobrežia Slonoviny je francúzština.

Pobrežie Slonoviny má na vlajke tri farby.

Pobrežie Slonoviny leží pri Guinejskom zálive.

Rate this post
Send this to a friend