Podmienky pre zasilanie noviniek na e-mail

1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Pravopisne s.r.o., so sídlom Piletická 486, Věkoše 503 41 Hradec Králové, IČ: 059 79 587, zapísanej vo verejnom registri vedenom u Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39318 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) spracovávala Vašu e-mailovú adresu.

2. Emailová adresa bude spracovaná za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznámení.

3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 3 rokov, a to za účelom zasielania obchodných oznámení, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • a. poskytovateľ marketingového softwaru Smartemailing, spoločnosť SmartSelling a.s., so sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 29210372,
  • b. poskytovateľ webhostingu, spoločnosť WEDOS Internet, a.s., so sídlom Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708,
  • c. prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

5. Súhlas je možné kedykoľvek vziať späť, a to napríklad zaslaním listu, emailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení. Toto bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznámení.

6. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup priamo k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.