Podtrhovník × podtržítko × podčiarkovník

Podčiarkovník, teda krátka vodorovná čiara umiestnená v spodnej časti riadku _, je jediná správna forma. Ste prekvapení?

Ani sa nečudujeme, chybné pomenovanie tohto znaku je skutočne časté. Zapamätať si správny názov môžete podľa toho, že čiarku píšete tak nízko, akoby ste chceli niečo podčiarknuť. A kedy podtrhovník vlastne používame?

Na rad príde, keď potrebujeme oddeliť dve slová, ktoré však nemôžeme oddeliť medzerou. Býva súčasťou e-mailových adries, názvov počítačových súborov apod.
Skomoleniny podtržník, podtržítko, podtrhovník sa do našej reči dostávajú z češtiny, v ktorej vznikajú zo slovesa podtrhnúť. U nás však podčiarkujeme, a preto sa držte nášho spisovného výrazu podčiarkovník.

Príklad:

Na tejto klávesnici napíšeme podčiarkovník kombináciou Shift a klávesu hneď naľavo od neho.

Rate this post
Send this to a friend