Pol noc × polnoc

Z tejto ponúkanej dvojice je pravopisne správna len jedna možnosť, a to polnoc, písané dohromady ako jedno slovo. Polnoc nastáva o 12 hodine večer, končí sa deň a začína sa nový.

Výraz je zložený z číslovky a podstatného mena, vývojom jazyka a vplyvom času došlo k zlúčeniu do jedného slova.

Je tiež možné písať oddelene, je však nutné, aby sa podstatné meno svojím tvarom prispôsobilo predchádzajúcej číslovke, tzn. musíme rešpektovať príslušný pád – pol noci, polovica noci. Toto pravidlo platí aj u podobných zloženín, napríklad polrok.

Príklady:

Včera som pracoval na svojom referáte až do polnoci.

polnoci vraj ožívajú temné sily a prízraky.

Rate this post
Send this to a friend