Pol rok × polrok

Z nami ponúkanej dvojice je správna len podoba polrok, písané ako jedno slovo.

Sprvoti samozrejme šlo o slová dve – o číslovku a podstatné meno, postupom času ale došlo k zlúčeniu, pretože ide o ustálený a často používaný výraz. Polrokom sa nemusí nazývať len obdobie 6 kalendárnych mesiacov, ale aj školský polrok.

Druhým variantom, ako pomenovať časové obdobie trvajúce polovicu roka, je tvar pol roka.

V tomto prípade je nutné, aby sa samostatne stojace meno prispôsobilo svojím tvarom predchádzajúcej číslovke (preto pol roka, nie pol rok).

Príklady:

Výroba v našej firme sa za posledný polrok navýšila skoro o polovicu.

Ešte pol roka/polrok a konečne sa dočkáme prázdnin.

Ku koncu polroka nás čaká množstvo písomiek a skúšania.

Rate this post
Send this to a friend