Poliklinika × polyklinika

Toto slovo sa skôr než v slovenčine používalo v nemčine ako Poliklinik. Pôvodne išlo o označenie zariadenia pre pacientov, ktorých ochorenia si nevyžadujú hospitalizáciu. Ako názov takejto inštitúcie správne napísať v našom jazyku?

Áno, poly – môže byť predponou v zmysle mnoho -, rôzny. Ako príklad poslúžia slová polyfónia alebo polystyrén. S predponou poly sa často stretávame v oblasti chémie – polyetylén, polyamid atď.

U polikliniky ako multifunkčného zariadenia plného rozličných odborných ambulancií sa môže javiť polyklinika s Y ako správna voľba.

Poli- však v tomto prípade vzniklo od gréckeho polis – mesto, pridalo sa nemecké klinik, a preto ide o mestskú, nie „viacúčelovú“ kliniku. Zapamätajte si, že v tomto slove sú všetky i mäkké.

Príklady:

Nemohol viac čakať a radšej si s tou nohou zašiel na polikliniku na vyšetrenie.

V susednom meste otvorili novú nemocnicu s poliklinikou.

Rate this post
Send this to a friend