Portofolio × portfolio

Správny tvar je jedine portfólio. Ide o slovo cudzieho pôvodu, ktoré pôvodne vyjadruje súhrn cenných papierov a peňazí vo vlastníctve bánk. Dnes ale môžeme o portfólie hovoriť aj v iných súvislostiach, v zmysle zbierky čohosi (napríklad portfólio fotografa, portfólio výkresov, apod.)

Ak by vám napadlo použiť v prvom páde tvar „portfólium“, vedzte, že neexistuje. V nominatíve je to jedine portfólio.

Príklady:

Môžete si z nášho portfólia vybrať dizajn, ktorý najlepšie vyjadrí vaše predstavy.

Fotograf má dlhoročné skúsenosti a bohaté portfólio ukážok práce z najrôznejších akcií.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend