Postulát × poztulát

S týmto slovom sa často nestretávame, napriek tomu by sme mali pripomenúť, ako ho správne písať. Korektne je len prvý variant – postulát.

Postulát je východiskový predpoklad, ktorý je vnímaný ako pravdivý. Pokiaľ vám toto slovo robí pri písaní problémy, použite malú mnemotechnickú pomôcku, rozdeľte si toto slovo na dve časti: post + ulát. Slovo post v slovníku nájdeme, preto budeme písať postulát, nie poztulát.

Bolo by dobré zmieniť, že ide o knižné slovo, to znamená, že sa s ním nestretneme pri bežnom hovore, ale napríklad pri slávnostných prejavoch alebo v literatúre. Podstatné meno postulát je rodu mužského neživotného, skloňujeme ho podľa vzoru hrad.

Príklady:

Tieto postuláty sa odvtedy stali súčasťou legislatívy prevažnej väčšiny štátov sveta. Základným postulátom preňho ale bolo zostať v tvorbe nezávislý a slobodný.

Rozsiahla kapitola je venovaná postulátom kvantovej mechaniky a objasneniu rôznych súvislostí.

Za každých okolností zostala týmto postulátom verná až do posledných chvíľ svojho života.

Rate this post
Send this to a friend