Potenciál × potencionál

Keď sme na vážkach, či použiť slovo potenciál alebo potencionál, dostávame sa na trochu tenkú a zároveň úsmevnú hranicu. Hneď si všetko vysvetlíme a tým aj ukážeme, aký variant je správny.

Viete, čo slovo znamená v praxi? Ak máte potenciál, budete vo svojom okolí tým schopným. Ak má niečo potenciál, je to uskutočniteľné a možné. Slovo pochádza z latinčiny – potencia a vyznačuje sa okruhom schopností a možností.

Potencionál

Práve tento variant je trochu úsmevný, keď slovo začnete hľadať v slovníkoch, často ho ani nenájdete, alebo zistíte, že patrí k slovám zastaralým. Použiť ho teoreticky môžete, pretože sa v jazyku nachádza, ale správne by sa mala používať jeho kratšia verzia. Dlhšie slovo nemá oporu v pôvodnej latinskej forme.

Potenciál

Potenciál je ten správny variant, z ktorého sa odvíjajú aj ďalšie výrazy, a to:

  • potenciálny,
  • potenciálne.

Preto vo svojom vyjadrovaní používajte len túto kratšiu verziu slova. Jednak si tým skrátite vety… ale hlavne sa vyhnete úškrnom zo strany jazykových perfekcionistov.

Príklady:

Vôbec by som na Stanislava nepovedala, že sa v ňom skrýva taký potenciál. Z neho raz niečo bude.

Veronika nemá veľmi potenciál posunúť sa ďalej.

S takýmto potenciálom to vyhráte.

Objednajte si kurz improvizácie ešte dnes a odhaľte svoj potenciál.

Potenciálni klienti chodia okolo každý deň.

Potenciál nevidieť na prvý pohľad.

Futbalisti majú potenciál vyhrať ďalší zápas.

Potenciálne by sme mohli nájsť ešte desať ďalších záujemcov.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend