Potenciál × potencionál

Keď sme na vážkach, či použiť slovo potenciál alebo potencionál, dostávame sa na trochu tenkú a zároveň úsmevnú hranicu. Hneď si všetko vysvetlíme a tým aj ukážeme, aký variant je správny.

Viete, čo slovo znamená v praxi? Ak máte potenciál, budete vo svojom okolí tým schopným. Ak má niečo potenciál, je to uskutočniteľné a možné. Slovo pochádza z latinčiny – potencia a vyznačuje sa okruhom schopností a možností.

Potencionál

Práve tento variant je trochu úsmevný, keď slovo začnete hľadať v slovníkoch, často ho ani nenájdete, alebo zistíte, že patrí k slovám zastaralým. Použiť ho teoreticky môžete, pretože sa v jazyku nachádza, ale správne by sa mala používať jeho kratšia verzia. Dlhšie slovo nemá oporu v pôvodnej latinskej forme.

Potenciál

Potenciál je ten správny variant, z ktorého sa odvíjajú aj ďalšie výrazy, a to:

  • potenciálny,
  • potenciálne.

Preto vo svojom vyjadrovaní používajte len túto kratšiu verziu slova. Jednak si tým skrátite vety… ale hlavne sa vyhnete úškrnom zo strany jazykových perfekcionistov.

Príklady:

Vôbec by som na Stanislava nepovedala, že sa v ňom skrýva taký potenciál. Z neho raz niečo bude.

Veronika nemá veľmi potenciál posunúť sa ďalej.

S takýmto potenciálom to vyhráte.

Objednajte si kurz improvizácie ešte dnes a odhaľte svoj potenciál.

Potenciálni klienti chodia okolo každý deň.

Potenciál nevidieť na prvý pohľad.

Futbalisti majú potenciál vyhrať ďalší zápas.

Potenciálne by sme mohli nájsť ešte desať ďalších záujemcov.

Rate this post
Send this to a friend