PRAVIDLÁ – Častice

Deviatym slovným druhom sú častice (partikuly), ktoré patria medzi neohybné slovné druhy. Častice uvádzajú samostatné vety a môžu naznačiť aj ich druh (prianie, zvolanie, rozkaz). Ďalej môžu vyjadrovať postoj hovorcu k obsahu jeho výpovede. Častice nie sú vetnými členmi.

Čo sú častice?

Častice (latinsky partikuly) sú deviatym slovným druhom. Častice sú blízke spojkám a majú aj podobnú funkciu. Častice však slová nespájajú, ale len ich uvádzajú (sú na začiatku vety) alebo vyjadrujú rôzne rozdiely vo významoch a citové zafarbenie – môžu vyjadriť, či ide o prianie, prosbu, výzvu atď.

Častice = neohybný slovný druh

Častice sú radené medzi tzv. neohybné slovné druhy, teda nemenia svoj tvar – nedajú sa časovať ani skloňovať ako ohybné slovné druhy (podstatné a prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá). Častice nie sú vetným členom – pri vetnom rozbore nie sú označované ako vetný člen a z rozboru ich vynechávame.

Úloha častíc

Medzi častice patria napríklad:

áno, nie, kiežby, nech, len, iba apod.

Kiežby by bola už zase jeseň.
Áno, to znie ako skvelá správa.
Len aby to dobre dopadlo.

Z týchto príkladov je zrejmé, že niektoré zmienené slová môžu byť aj inými slovnými druhmi. Ako teda rozoznáme, že ide o časticu a nie napríklad o spojku či príslovku? Častica vždy stojí na začiatku vety, uvádza ju.

Častica

iný slovný druh (spojka, príslovka)

Ale to je prekvapenie! Počujem ťa, ale nechápem, čo tým myslíš.
A to je zase radosti. Skákal a behal okolo.
Že tebe sa to nepáči? Myslel som si, že sa zídeme tam.
Aby sa jej tak niečo stalo! Prajem si, aby už bola jeseň.
Tak už sa usmej! Nebehaj tak rýchlo.
Send this to a friend