PRAVIDLÁ – Pádové otázky

Učivo nižších ročníkov základnej školy – pádové otázky. Napriek tomu stále robia problémy mnohým ľuďom a vidieť to na ich textoch. Pripomeňte si ich v našom stručnom prehľade.

Pád Otázka

Príklad

1. pád (nominatív) KTO? ČO? káva, kvet, lesy, babička
2. pád (genitív) bez KOHO? ČOHO? (bez) snehu, internetu, priateľa
3. pád (datív) KOMU? ČOMU? mačke, Petrovi, pracovníkom
4. pád (akuzatív) KOHO? ČO? (vidím) otca, muža, cudzinca, kravy
6. pád (lokál) o KOM, o ČOM? (o) psovi, dierach, mužoch
7. pád (inštrumentál) s KÝM? s ČÍM? (s) mačiatkom, otcom, matkou
4.2/5 - (114 hlasů)
Send this to a friend