PRAVIDLÁ – Podstatné mená konkrétne, abstraktné, pomnožné, hromadné, látkové

Že sú podstatné mená prvým slovným druhom, dajú sa skloňovať, sú ohybné a určujú sa u nich gramatické kategórie, vie asi každý. Ako a podľa čoho sa dajú podstatné mená aj deliť do rôznych kategórií, vám ukáže nasledujúci článok.

Podstatné mená konkrétne, abstraktné, pomnožné, hromadné, látkové

Z hľadiska hmotnej existencie či neexistencie, ktorá označuje určitú skutočnosť, delíme podstatné mená na konkrétne a abstraktné.

Podstatné mená konkrétne

Označujú osoby, zvieratá, veci. Teda to, čo skutočne existuje a má hmotnú podobu.

Príklady:

strom, muž, kniha, pes

Tieto konkrétne podstatné mená môžeme ďalej rozdeliť podľa druhu pomenovania na ďalšie poddruhy.

Podstatné mená všeobecné

Patria sem názvy akýchkoľvek osôb, zvierat, vecí, vlastností, stavov a dejov.

Príklady:

teta, rieka, mesto, dcéra, škola

Podstatné mená vlastné

Sú to pomenovania jednotlivých osôb, určitých predmetov apod.

Príklady:

teta Klára, rieka Nitra, mesto Prešov, dcéra Ivana, Základná škola J. G. Tajovského v Žiline

Podstatné mená abstraktné

Označujú názvy vlastností, stavov, dejov, teda toho, čo je vo svojej podstate nehmotné.

Príklady:

láska, let, čuch, tvrdohlavosť, lož

Delenie podľa čísla

Vedľa tohto tradičného delenia môžeme podstatné mená rozlíšiť ešte na ďalšie tri skupiny, podľa čísla.

Podstatné mená látkové

Označujú konkrétny materiál alebo látku. Vyskytujú sa vždy v jednotnom čísle.

Príklad:

víno, zlato, hlina, betón, piesok, ľad, múka

Ak chceme určiť presný počet, musíme látkové podstatné meno spojiť s menom označujúcim mieru či kvantitu.

Príklad:

Dve fľaše vína, tri galóny zlata, päť fúrikov hliny, jedna tona piesku

Podstatné mená hromadné

Označujú viac predmetov, ktoré existujú samostatné, ale ktoré sú považované za jeden celok. Preto majú vždy jednotné číslo.

Príklad:

Ľudstvo, krovie, dobytok, tŕnie

Podstatné mená pomnožné

Majú len tvar množného čísla, a to bez ohľadu na to, či označujú iba jedno podstatné meno alebo viac. Do podstatných mien pomnožných patria ďalšie poddruhy.

  • Názvy predmetov zložených pôvodne z dvoch alebo viacerých častí

Príklad:

šachy, plavky, sane, vidly, nohavice, nožnice, hodinky, husle

  • Názvy párových či zložitých orgánov a chorôb

Príklad:

pľúca, ústa, osýpky

  • Sviatky, jubileá a časové obdobia

Príklad:

narodeniny, prázdniny, Vianoce, Dušičky

  • Zemepisné názvy

Príklad:

Karpaty, Krompachy, Čechy, Alpy

2.9/5 - (13 hlasů)
Send this to a friend