PRAVIDLÁ – Predmet

Predmet je ďalší z vetných členov, ktoré treba poznať. Ide o rozvíjajúci vetný člen (rozvíja jeden zo základných vetných členov, teda podmet alebo prísudok).

Čo je predmet?

Predmet (po latinsky objekt) sa zaraďuje medzi rozvíjajúce vetné členy (spoločne s prívlastkom, príslovkovým určením a doplnkom). To znamená, že bližšie rozvíja jeden zo základných vetných členov, teda podmet alebo prísudok.

Predmet spravidla vyjadruje:

  • osobu, zviera alebo vec, ktoré dej zasahuje (niekomu sa niečo deje), napr. Podaj mi ceruzku.
  • osobu, zviera alebo vec, ktorých sa informácia týka, napr. Je podobný sestre.

Ako predmet rozpoznáme?

Predmet vždy bezpečne spoznáme tak, že sa správne opýtame. Na predmet sa vždy pýtame všetkými pádovými otázkami okrem 1. a 5. pádu ( v 1. páde sa vždy vyskytuje len podmet).

Podaj mi ceruzku.

  • Otázka: Podaj komu, čomu? (3. pád)
  • Odpoveď: mi

Predmet nie je viazaný na jeden konkrétny slovný druh, takže nie je možné tento vetný člen automaticky určiť bez toho, aby sme sa spýtali pádovou otázkou.

Predmet môže byť vyjadrený nasledujúcimi slovnými druhmi:

  • podstatným menom (hodiť oštepom, podeliť sa o koláč, poďakovať susedovi),
  • zámenom (vráť mi to, daj to na miesto, počúvaj nás)
  • infinitívom (naučili sa hospodáriť, vedel už rozprávať)

Predmet je najčastejšie závislý

  • na slovese, napr.: čítať časopis, dostal darček, hodila kosť psovi.
  • na prídavnom mene, napr.: podobný sestre, venovaný Pavlovi.

Predmet holý, rozvitý, niekoľkonásobný

Podľa toho, ako a či vôbec je predmet rozvitý, rozlišujeme predmet holý, rozvitý a niekoľkonásobný.

1. Predmet holý

Predmet nie je ďalej rozvitý ďalším vetným členom.

čítať knihu, darovať bonboniéru, snívať o dome

2. Predmet rozvitý

Predmet je ďalej rozvitý ďalším vetným členom (najčastejšie prívlastkom).

čítať dobrú knihu, darovať veľkú bonboniéru, snívať o novom dome

3. Predmet niekoľkonásobný

Predmet je ďalej rozvitý niekoľkými vetnými členmi, ktoré sú významovo príbuzné a súvisia.

dáme dar Pavlovi a Petrovi, dostal knihu a kľúčenku

Slovesá predmetové a bezpredmetové

Na základe toho, či si sloveso žiada doplnenie predmetom (aby bolo kompletné a dávalo zmysel) či nie, môžeme rozdeliť slovesá na predmetové a bezpredmetové.

1. Slovesá predmetové

sú doplňované predmetom, napr.: čítať (koho?, čo?, komu?, čomu?), povedať (čo?, komu?, čomu?, o kom?, o čom?)

Pani učiteľka prečítala celej triede zadanie.
Povedal mi o tom stretnutí.

2. Slovesá bezpredmetové

nie sú doplňované predmetom, napr.: pršať, spať, letieť, bežať

Tieto slovesá sú doplňované hlavne príslovkovým určením.

4.7/5 - (4 hlasů)
Send this to a friend