PRAVIDLÁ – Prístavok

Špeciálnou kategóriou v rámci prívlastku je prístavok. Ide v podstate o prívlastok ďalej rozvíjaný podstatným menom (nie prídavným). Často ide o spresnenie významu, zhrnutie, vysvetlenie alebo ďalšie doplnkové informácie.

Jaroslav Seifert, nositeľ Nobelovej ceny, sa narodil na pražskom Žižkove.
Ja, Mária Nováková, prehlasujem, že preberám plnú zodpovednosť.
Andrej Sládkovič, slovenský básnik, je autorom skladby Marína.

Rate this post
Send this to a friend