PRAVIDLÁ – Prívlastok

Prívlastok je ďalší z rozvíjacích vetných členov, s ktorými sa v škole (ale aj v živote) stretnete. V tomto článku sa pokúsime zhrnúť základné informácie o prívlastku.

Čo je prívlastok?

Prívlastok (latinsky atribut) patrí medzi rozvíjacie vetné členy (spoločne s predmetom, príslovkovým určením a doplnkom). Znamená to teda, že ďalej rozvíja základné vetné členy: podmet a prísudok.

Prívlastok spravidla: bližšie určuje, obmedzuje alebo spresňuje význam podstatného mena, napr.: teplá voda, v tomto zápase, dlhá prechádzka, najjužnejšie miesto.

Aký prívlastok poznáme?

Rovnako ako u ďalších vetných členov, aj tu je nutné vedieť sa správne opýtať. Na prívlastok sa vždy pýtame otázkou: Aký? Prípadne: Ktorý? Čí?)

horúce maliny

 • Otázka: Aké maliny?
 • Odpoveď: Horúce.

Ďalej prívlastok spoznáme tak, že vždy rozvíja len podstatné meno. Pokiaľ je rozvíjané podstatné meno, s najväčšou pravdepodobnosťou bude tak učinené práve prívlastkom. Prívlastok samotný môže byť vyjadrený rôznymi slovnými druhmi a nemôžeme si ho spájať len s jedným. Prívlastok býva vyjadrený:

 • podstatným menom (lov rýb, krása zimy)
 • prídavným menom (zimná krása, horúce maliny, obetavý Peter, detská literatúra)
 • zámenom (moje tričko, naša kuchyňa)
 • číslovkou (dvaja žiaci, ôsme poschodie)
 • infinitívom (túžba zvíťaziť, moc rozhodovať)

Prívlastok zhodný a nezhodný

Podľa ďalších kritérií môžeme rozlíšiť dva druhy prívlastkov: zhodný a nezhodný.

a) Prívlastok zhodný

Prívlastok, ktorý sa s podstatným menom zhoduje v rode, čísle a páde.

nová učebnica: nová – ženský rod, 1. pád, jednotné číslo / učebnica – ženský rod, 1. pád, jednotné číslo

 • býva vyjadrený prídavným menom, zámenom alebo číslovkou
 • spravidla stojí PRED podstatným menom, ktoré rozvíja

napr.: nová učebnica, náš dom, prvý zákazník

b) Prívlastok nezhodný

Prívlastok, ktorý sa nezhoduje s podstatným menom v rode, čísle, páde.

lov rýb: lov – mužský neživotný rod, 1. pád, jednotné číslo / rýb – ženský rod, 2. pád, množné číslo

 • býva vyjadrený najčastejšie podstatným menom (hlavne v 2. páde)
 • spravidla stojí ZA podstatným menom, ktoré rozvíja.

napr.: priateľ z Košíc, cesta lesom, dar z lásky

Prívlastok niekoľkonásobný a postupne rozvíjajúci

Rovnako ako ostatné vetné členy, aj prívlastok môže byť holý, rozvitý či niekoľkonásobný. U prívlastku je navyše nutné rozlišovať, či ide o prívlastok niekoľkonásobný alebo postupne rozvíjajúci. Tento rozdiel hrá rolu nielen pri správnom rozbore vety a určovaní vetných členov, ale aj pri písaní čiarok.

a) Prívlastok niekoľkonásobný

Označuje niekoľko spojených prívlastkov, ktoré sú si významovo blízke.

 • najčastejšie prídavné mená
 • poradie členov je možné ľubovoľne meniť
 • sú oddelené čiarkou alebo priraďovacou spojkou (napr. spojka a).

napr.: vysoké a nízke domy (členy je možné zameniť bez toho, aby sa pozmenil význam: nízke a vysoké domy), modré, zelené a červené pastelky

b) Prívlastok postupne rozvíjajúci

Prívlastok je rozvíjaný postupne: konkrétne podstatné meno je najprv rozvíjané jedným prívlastkom, celé toto spojenie je potom rozvité ďalším prívlastkom.

 • môže byť prídavné meno, zámeno, číslovka
 • poradie členov nie je možné ľubovoľne meniť, poradie má nejaký význam
 • neoddeľujú sa čiarkou

napr.: najznámejší súčasný spevák, lacná letecká doprava, chránená krajinná oblasť

3.4/5 - (23 hlasů)
Send this to a friend